23 maart 2017 19:00 - 22:00

23 maart 2017 19:00 - 21:30

23 maart 2017 20:00 - 22:00

24 maart 2017 09:00 - 11:00

24 maart 2017 11:00 - 12:00

Wijkcentrum De Velder wil een ontmoetings- en activiteiten centrum zijn voor alle wijkbewoners met als doel de sociale binding met en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leef- en woonomgeving te versterken en eenzaamheid en isolatie in de wijk te verkleinen.

Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk wijkbewoners en de relevante instanties en instellingen te betrekken bij de mogelijkheden die De Velder biedt. De Velder werkt daarom samen met de mensen en instanties die werken op het gebied van zorg en welzijn, educatie, integratie en actieve recreatie. Het resultaat is een bindende en faciliterende organisatie midden in de wijk.

Lees meer